សាលា អលណេសិន មានបង្រៀន ៣ កម្រិតសិក្សា៖ ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ថ្នាក់បឋមសិក្សា ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា។ ទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ! រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៧:៣០ព្រឹក-ម៉ោង៤:០០រសៀល សូមអរគុណ។

Academic

Elementary (បឋមសិក្សា)


    សាលា អលណេសិន មានគោលបំណងផ្តល់ផ្នែកសេវាអប់រំឈានមុខគេ ដែលផ្តោតលើការសិក្សាអប់រំ ការថែទាំ និងការអភិវឌ្ឍន៍ជាអន្តរជាតិ។
    សាលាមានបង្រៀនថ្នាក់បឋមក៏មានសិក្សា ដែលមានកម្មវិធីសិក្សាស្របតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ។ សាលាបានបន្ថែមកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួនសម្រាប់សិស្ស រួមមាន៖ ភាសាកូរ៉េ កុំព្យូទ័រ ថ្នាក់ពិសោធន៍ សិល្បៈ តន្រ្តី ចម្រៀង គំនូរ កីឡា តៃក្វាន់ដូនិងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោង ព្រមទាំងមានទីធ្លាធំទូលាយ។ គ្រូបង្រៀនមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ មានគរុកោសល្យក្នុងការបង្រៀន មានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ និងប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។