សាលា អលណេសិន មានបង្រៀន ៣ កម្រិតសិក្សា៖ ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ថ្នាក់បឋមសិក្សា ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា។ ទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ! រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៧:៣០ព្រឹក-ម៉ោង៤:០០រសៀល សូមអរគុណ។

Contact Us

សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនកូនរបស់លោកអ្នកមកសិក្សានៅទីនេះ។​ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង់តាមរយៈគេហទំព័រខាងក្រោម៖
Head Office : Phum Trapeang Andong, Sangkat Trapeang Krasang, Khan Porsenchey, Phnom Penh.
Tel : 070 76 43 67, 096 45 55 368
Email : [email protected]

Contact Form

All Nations School

Address   : Phum Trapeang Andong, Sangkat Trapeang Krasang, Khan Porsenchey, Phnom Penh.
Tel             : 070 76 43 67, 096 45 55 368
Email        : [email protected]
Website   : www.allnationsschool.com